"Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Usul ve Esasları Çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi" gerçekleştirildi.
01 Ocak 1900

“22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 52 nci Maddesi gereğince 28 Kasım - 01 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Usul ve Esasları Çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitim Programına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden 56 personelimiz katılım sağlamıştır.

Program kapsamında atık yönetiminin temel ilkeleri, tıbbi atıkların yaratabileceği sağlık riskleri, tıbbi atık mevzuatı, sağlık kuruluşlarında evsel, tehlikeli ve tıbbi atık yönetimi, tıbbi atıkların taşınması, sterilizasyonu ve yakılması, tesislerin lisanslandırılması, atıkların kayıt altına alınması ve tıbbi atıkların beyan edilmesi ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Sunumlar bakanlığımız personeli, üniversitede uygulamanın içindeki akademisyenler ile uygulayıcı olan belediye ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programının son günü yapılan sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alan katılımcılara katılım belgesi verilmiş olup; katılımcı belgesi alanlar yerelde tıbbi atık üreten, taşıyan, bertaraf edenlere verilecek eğitimlerde eğitimci olmaya hak kazanmıştır.