Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır
03 Haziran 2014

22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.  

Taslak Yönetmelik sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 7 Temmuz 2014’tür. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin erdogan.karaca@csb.gov.tr adresine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.