Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Temiz Hava Eylem Planı Hazırlama Şablonu

2013/37 sayılı Hava Kalitesinin Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi” eki olan EK-III'e göre yüksek kirlilik potansiyeli olan illerin en geç 2014 yılı Temmuz ayı sonuna kadar hazırlayacakları Temiz Hava Eylem Planlarını Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu nedenle; “Temiz Hava Eylem Plannı Hazırlama Şablonu” hazırlanmıştır.

"Temiz Hava Eylem Planı Hazırlama Şablonu” na ulaşmak için tıklayınız.