Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır
01 Ocak 1900

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile hem atık yönetiminde güncel uygulamalara uyum sağlanmış hem de Avrupa Birliği’nin 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifi hükümleri uyumlaştırılmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliği ile temel çerçevesi oluşturulmuş olan atık mevzuatının tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi açısından ihtiyaç duyulan hususların düzenlenmesi ve Basel Sözleşmesi uyarınca atıkların sınırlar ötesi hareketine yönelik detayların hükme bağlanması amacıyla “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır. 

Taslak Yönetmelik sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 12 Aralık 2016’dır. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin oguzhan.akinc@csb.gov.tr adresine Word Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.