Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Tebliğler

 

SIFIR ATIK VE ATIK İŞLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği RG: 26.04.2011 - 27916
Atık Getirme Merkezi Tebliği - Eki RG: 31.12.2014 - 29222
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ RG: 20.03.2015-29301
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği RG: 17.06.2011 - 27967
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği RG: 06.07.2011 - 27986
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği RG: 29.01.2009 - 27125
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği RG: 20.06.2014 -29036
Kompost Tebliği RG:05.03.2015-29286
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği - Eki RG:10.10.2015-29498

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (2007/4) RG: 24.07.2007 - 26592
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 24.01.2007 - 26413
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 13.06.2009 - 27257
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3) RG: 05.06.2009 - 27249
Notification Regarding the Fees and Principles to be Implemented Within the Scope of the Regulation on Taking Waste from the ships and Waste Control (Notification No: 2009/3) (published on Official Gazette dated 05 June 2009 and number: 27249) RG: 05.06.2009 - 27249
Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ (2008/29) RG: 02.06.2008 - 26894
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği RG: 06.11.2009 - 27398

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği R.G: 09.10.2013 - 28790
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği R.G: 02.04.2015  -  29314
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ R.G: 22.07.2014  -  29068

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

RG: 23.05.2019-30782
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği RG: 20.03.2010 - 27527
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği RG: 27.06.2009 - 27271
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği RG: 10.10.2009 - 27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği RG: 10.10.2009 - 27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ RG: 27.12.2005 - 26036
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği RG: 14.12.2011 - 28142