Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Taslaklar

Yönetmelikler

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Formu 

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı - Görüş Formu 

Tersanelerin Çevresel Yönetimi Yönetmelik Taslağı - Görüş Formu 

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Formu 

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı 

Dış Ortam Hava Kalitesinin Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Akarsulardan Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği  Taslağı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmelik Taslağı  -  Görüş İşleme Formu

Tebliğler

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliğ Taslağı - Görüş Formu 

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu - Görüş İşleme Formu 

Otomotiv Sektöründe Solventle Yapılan Yüzey İşlemleri İçin Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

Büyük Yakma Tesislerinde Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

Çimento Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

Deri İşleme Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği