Taslaklar

 

Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmelik Taslağı  -  Görüş İşleme Formu
Benzin ve Naftanin Depolanması ve dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği - Görüş İşleme Formu
Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı - Ekler - Görüş Bildirme Formu 
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  - Görüş İşleme Formu  
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu 
Benzin ve Nafta Görüş Bildirme Formu
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Taslağı - Görüş İşleme Formu

Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Görüş İşleme Formu

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Görüş İşleme Formu

Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı- Görüş İşleme Formu

Yıkım İşlemleri İle Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının  Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Atık Yağların Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelge Taslağı- Görüş İşleme Formu

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Kimyasalların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Taslak Yönetmelik - Ekleri - Görüş İşleme Formu

Dip Taraması Yönetmeliği Taslağı - Görüş İşleme Formu

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Antarktika’ da Çevre Koruma Protokolü’ nün Uygulanması Taslak Yönetmeliği - Görüş İşleme Formu