SERA GAZI ULUSAL KATKI HEDEFİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME VE İZLEME PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SERA GAZI ULUSAL KATKI HEDEFİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME VE İZLEME PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
20 Mart 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliği ile yürütülen ‘’Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi’’ Açılış Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İstanbul Medipol Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın katılım sağlayarak açılış konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

Sayın Öztürk, konuşmalarında 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşmasının yeni bir dönemin, yeni bir iklim rejimi sürecinin başlangıcı olduğunu ifade etmiştir. Bu yeni süreç için, ülkemizin mevcut durumunu daha şeffaf bir şekilde ortaya çıkarabilmesi ve politikalarını bu yönde geliştirebilmesi amacıyla bu proje kapsamında ilgili çalışmalarını devam ettirilmesinin önem arz ettiğini ifade etmiştir.

Açılış Toplantısına; kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve akademisyenlerden oluşan 100’ü aşkın davetli katılım sağlamıştır.  Projenin tanıtımın yapıldığı toplantıda, projenin amacının Ulusal Katkı Niyeti’nin gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi, katkı çerçevesinde yer alan azaltım politikalarının etkinliğinin ve maliyetinin değerlendirilmesi ve uyum bildiriminin hazırlanması olarak belirtilmiştir.

Toplantıda, katılımcılara projenin teknik tanıtımını yapılarak detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Ulusal katkılara ve sera gazı emisyonlarında hazırlanan projeksiyonlarda kullanılan modellere ilişkin bilgiler sunularak projenin kapsamı belirtilmiştir.