SANTEM Projesi Kapanış Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
23 Mayıs 2017

Bakanlığımızın koordinasyonunda TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütülen SANTEM Projesi Kapanış Toplantısı 17 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilmiştir

“Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi -(SANTEM)” Projesinin Sözleşmesi 11.03.2016 tarihinde Bakanlığımız ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanmış olup, proje kapsamında, demir-çelik ve maya sektörlerinin mevcut durumu, sektörel ihtiyaçları, temiz üretim olanakları, teşvik mekanizmaları ve yasal düzenlemeler incelenerek, belirlenen çeşitli olanakların ülkemiz koşullarında uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ ve TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü yetkililerince yapılan konuşmalarla açılışı yapılan toplantıda çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve demir-çelik ve maya sektörü temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu hazır bulunmuştur.

Bakanlığımız adına Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep AKDENİZ açılış konuşmasında, temiz üretimin, sanayide üretirken daha az su, enerji, kimyasal ve hammadde kullanılması ve daha az kirlilik oluşturulmasını hedefleyen bir yaklaşım olmasının yanı sıra, sanayicinin Dünya normlarında üretim yapmasına olanak sağlayacak ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracak bir yaklaşım olduğuna vurgu yapmıştır. Rekabet gücü yüksek bir endüstri sağlama yolunda, kaynakları en etkin şekilde kullanarak çevresel ve ekonomik kazanç sağlanması açısından, temiz üretim yaklaşımının Türk Sanayisi tarafından benimsenmesi ve istişare içerisinde uygulanması gerektiği ve bu çerçevede, Bakanlığımızca finanse edilen SANTEM projesi ile demir-çelik ve maya sektörlerine temiz üretim konularında yardımcı olacak rehber kılavuzların hazırlandığı ifade edilmiştir.

 TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ  demir-çelik sektörünün en büyük problemlerinden biri olan cürufun değerlendirilmesine yönelik ulusal bir platform oluşturulması, cürufun yeniden kullanılması ve geri kazanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarının ülke geneline yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesinde tüm paydaşlara ciddi sorumluluklar düştüğünü vurgulamıştır.

Açılış konuşmaları sonrasında Proje kapsamında hazırlatılan Temiz Üretim Tanıtım Filmi’nin gösterimi yapılmış ve sonrasında TÜBİTAK-MAM’dan proje yürütücüsü Ceren TOSUN Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirmiştir. Programın devamında Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Emrah ÖZTÜRK tarafından Maya Sektöründe Dünyada ilk defa oluşturulan MET’lerle ilgili olarak Temiz Üretim Denetimleri ve MET Belirleme Çalışmaları, Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş’den Ar-Ge ve Çevre Direktörü Doç. Dr. Mustafa TÜRKER ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Ahmet TAŞKIN tarafından Maya ve Demir-Çelik Sektörlerinde Temiz Üretim Uygulamalarına ilişkin sunumlar yapılmıştır.