Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Sanayiden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları Takibe Alınıyor

23 Temmuz 2014

Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasını düzenleyen tebliğ, Resmi Gazete de yayımlandı. Sanayi tesislerinin atmosfere verdikleri sera gazı emisyonları, 2015 yılından itibaren izlenip, 2016 yılında raporlanacak.

İklim değişikliğine neden olan etkenlerin başında sera gazı emisyonlarındaki artış geliyor.

Hızla sanayileşmekte ve ekonomik olarak gelişmekte olan ülkemizde; tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve envanterinin oluşturulması; çevresel sorunların önüne geçmek ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek adına büyük önem taşıyor.

Bu kapsam da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu Yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırmak ve Yönetmelik kapsamındaki tesislere teknik açıdan destek olmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ, tesislere izleme ve raporlamayı nasıl yapacaklarını ve tesislerin izleme planlarını nasıl hazırlayacaklarını, hazırlarken hangi yöntem ve standartları kullanacaklarını gösteriyor.

Tebliğ ile birlikte tesisler;

- 1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylayarak Bakanlığa iletmek,

- 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izlemek,

- 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla yükümlü olacak.

Tebliğ ile sektör çapında tecrübe paylaşımı ve uyumlaştırmanın sağlanması, tesislerin emisyon kaynaklarını analiz etme fırsatı, uluslararası banka ve kuruluşlara iklim finansmanı karşılığında yapılan zorunlu raporlamalarda doğrulanmış ve sektörle harmonize olmuş veri setlerinin kullanılması, tutarlı yaklaşımlarla MRV sürecinin eşitlikçi yönetimi sağlanacak.

“Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ”e buradan erişebilirsiniz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır