"İstenmeden Ortaya Çıkan Zararlı Kimyasal Maddelere" ilişkin Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatının da katkıları ile Karabük İlinde eğitim düzenlendi.
06 Mart 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı “İstenmeden Ortaya Çıkan Zararlı Kimyasal Maddelere” ilişkin Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatının da katkıları ile Karabük İlinde eğitim düzenlendi.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden Kalıcı Organik Kirletici (KOK) özelliği gösteren zararlı kimyasal maddelere ilişkin ulusal ölçekte bilinç ve farkındalığın arttırılması ve KOK’ların ülkede çevresel açıdan etkin yönetimine yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmanın amacı mevcut KOK stoklarının ortadan kaldırılması, KOK’ların gelecekte, uluslararası uygulamalara ve standartlara uygun olarak yönetilmesine ilişkin daha uzun vadeli bir kapasite sağlanması ve KOK faaliyetlerinin ulusal kimyasal yönetim esaslarına entegre edilmesidir.

 Bu kapsamda, Mevcut KOK Stoklarının ve Atıklarının Ortadan Kaldırılması, Gelecekteki PCB Stoklarının Çevreyle Uyumlu Etkin Yönetimi için Planlama Yapılması/Kapasite Geliştirilmesi, İstenmeden Ortaya Çıkan KOK Salımlarının Azaltılması, KOK’larla Kirlenmiş Alanlar İçin Yönetim Kapasitesi Oluşturulması ve KOK’lar ve Etkin Bir Kimyasallar Yönetimi İçin Kurumsal/Düzenleyici Kapasitenin Güçlendirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

 Karabük İlinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında endüstriyel üretimde istenmeden ortaya çıkan KOK salımlarının kaynağa ve teknolojiye dayalı olarak belirlenmesi ve doğrulanması ile üretimde “İstenmeden Ortaya Çıkan KOK” envanteri, örnekleme ve analizine yönelik bilgiler katılımcılar ile paylaşılmıştır.

 Ülkemizde istenmeden ortaya çıkan KOK salımları ile ilgili faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile kamu kurumlarımız ve sektör uzmanlarının katılım sağladığı eğitimde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Proje Teknik Koordinatörü Şenol Ataman ve Proje Yüklenicisi Dekonta Firması Proje Müdürü Vojtech Musil tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.