Petrol ve diğer zararlı maddelerle kirliliğe hazır olma kapsamında Seminer 2 eğitimleri tamamlandı.
Petrol ve diğer zararlı maddelerle kirliliğe hazır olma kapsamında Seminer 2 eğitimleri tamamlandı.
13 Aralık 2017

Bakanlığımız, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda “Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları” hazırlanmış ve 2012 yılında yürürlüğe girmişti. Planların güncel tutulmasına yönelik çalışmalar her yıl gerçekleştiriliyor.

Ulusal ve uluslararası düzenlemeler gereği kirliliğe müdahale eden ve/veya müdahaleyi yönetenlerin, konu ile ilgili eğitim almaları ve bunu sertifika ile belgelemeleri gerekiyor. Planlar kapsamında görev ile sorumlulukları bulunan Bakanlığımız Merkez ve kıyı illerinde yer alan İl Müdürlüklerimizde görevli personelimizin yanı sıra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla İzmir ilinde 6-10 Kasım 2017 tarihlerinde Seminer 2 (OPRC+HNS) eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, 06/11/2017 tarihinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin VARAN ve Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Murat TURAN tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Program kapsamında 3 gün OPRC (Petrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Müdahale Eğitimi) ve 2 gün süre ile HNS (Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Kirliliğe Müdahale Eğitimi)  konularında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından eğitim düzenleme yetkisi bulunan UZMAR Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd. Şti. uzmanları tarafından eğitim verildi.

Eğitim programı sırasında İzmir, Kocaeli ve Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizce, yaşanan deniz kirliliği olaylarında yapılan çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerilerini içeren sunumlar yapıldı ve tecrübeler paylaşıldı. OPRC eğitimi sonrası UZMAR’a acil müdahale istasyonunda bir uygulama da gerçekleştirildi.

Eğitim programı 10 Kasım 2017 tarihinde başarıyla tamamlandı.