Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Yayınlandı.
07 Nisan 2017

7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazetede “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.  Bakanlığımızca yayımlanan ve yürütülen mevzuat çerçevesinde; Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin kontrolü sağlanmakta ve ithalatları belirli bir takvim çerçevesinde azaltılarak sonlandırılmaktadır.

Bu kapsamda 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılarak, 1005/2009/AT sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Direktif ile uyum çerçevesinde “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına, sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Söz konusu Yönetmelik ile;

·         Uçaklarda yangın söndürücü olarak kullanılan ve kullanımı 2016 yılı itibariyle mülga Yönetmelik ile yasaklanan Halon gazına Direktife uygun olarak kullanım istisnaları getirilmiştir.

·         Soğutma ve iklimlendirme cihazlarında kullanılan ve 2015 yılı itibariyle ithalatı yasaklanan Klorodiflorometan (HCFC-22) maddesinin piyasada bulunan ekipmanların servis işlemlerinde kullanımı için ithalatı istisna olarak serbest bırakıldığından piyasa ihtiyacı karşılanabilecektir.

·         Klorodiflorometan (HCFC-22) maddesinin ithalatı, bu maddeyi içeren ürünlerin Montreal Protokolü kapsamında gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmesi halinde serbesttir.

·         Kontrol altına alınan maddelerin tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithali yasaklanarak yeniden dolumu yapılabilir kaplarda ithalatının önü açılmış ve aynı zamanda bertarafı zor bir atık türünün azaltılması hedeflenmiştir.

·         Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) dışında kalan tüm kontrol altına alınan maddelerin laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanımı için istisnalar verilmiştir.

Yönetmelik ile ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılması, ozon tabakasının korunması sağlanırken verilen istisnalar ile ülkemiz ihtiyaçları ve ihracatın engellenmemesi gözetilmiştir.Montreal Protokolünün uygulanmasında başarılı ülkeler arasında yer alan ülkemize Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 2012, 2014 ve 2016 yıllarında Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ozon tabakasının korunmasına yönelik çalışmalarına ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sektör ile işbirliği içerisinde hız kesmeden devam edilecektir.