"Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" Görüşe Açılmıştır.
11 Aralık 2017

 Bilindiği üzere, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” ile ömrünü tamamlamış lastiklerin, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, geri kazanım veya bertarafı için toplama ve taşıma sisteminin kurulması, yönetim planının oluşturulması  ve ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların sağlanması amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetimi ve toplanmasının daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmış olup, Bakanlığımız internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayımlanmaktadır. 

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin 15 Ocak 2018 tarihine kadar bektas.kilic@csb.gov.tr adresine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma Tablosu için tıklayınız.