Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır.
01 Ocak 1900

               Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla, 30 Aralık 2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile ömrünü tamamlamış araçların kontrolüne ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Geçen süre zarfında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve değişen atık mevzuatına uyum kapsamında “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. Taslak yönetmelik metni Bakanlığımız internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altında yer alan “Taslaklar” bölümünde yayımlanmaktadır.

Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 24 Ekim 2016’dır. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin belirtilen tarihe kadar ziya.durucan@csb.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

 

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.