OECD Türkiye'nin Çevresel Performans Değerlendirme Anketi
17 Temmuz 2017

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından periyodik olarak üye ülkelerin çevresel performansının incelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’nin üçüncü dönem çevresel performans inceleme çalışması 2017 yılında başlatılmış olup bu kapsamda OECD Sekretaryası tarafından iletilen anket formunun en geç 1 Ekim 2017 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

 

OECD Türkiye’nin Çevresel Performans Değerlendirme Anketi için tıklayınız.