MARinTURK Projesi kapsamında "İlk Değerlendirme ve İyi Çevresel Durum (İÇD) Tanımları Çalıştayı" 20-24.02.2017 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirildi
27 Şubat 2017

Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi’nin (MARinTURK) “İlk Değerlendirme ve İyi Çevresel Durum (İÇD) Tanımları Çalıştayı”,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Sayın Muhammet ECEL’in de katılımlarıyla 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Samsun Anemon Otel’de gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Sayın ECEL, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin temel amacının deniz ve kıyı sularında devam eden insan aktivitelerinin ekosistem tabanlı yönetim prensipleri ile düzenlenmesi ve hedeflenen İyi Çevresel Durumlara alınacak önlemler ile ulaşılması olduğunu belirtmiştir.

Bu çerçevede; 15 Şubat 2016 itibariyle başlayan projenin temel hedeflerinin; DSÇD’ye ilişkin kapasite geliştirilmesi, deniz sularımıza özgü çevre durumlarının incelenmesi, çevresel önlem programı belirlenmesi olduğu ve proje sonucunda, ülkemizde ilk defa, denizlerimizin durumu hakkında sosyo-ekonomik analizlerin tamamlanmış olacağı hususları katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Çalıştay dahilinde Avrupa Birliği Üye ülkelerinden uzmanların sunumları, grup çalışmaları ve tartışmalar gerçekleştirilerek Çalıştay başarı ile tamamlanmıştır.