Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır!
13 Ağustos 2014

Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin, maden atıkları yönetiminin genel esaslarını belirlediği 2006/21/EC sayılı Maden Atıkları Direktifi doğrultusunda Bakanlığımızca yapılan uyum çalışmaları neticesinde, “Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa görüş verilmesi için son tarih 30 Eylül 2014’tür. Taslağa görüş vermek için, taslak metin ile birlikte verilen görüş bildirme formunun kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin mehmet.aka@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız.