KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi
16 Ekim 2017

Ülkemizin taraf olduğu “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi” kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olup gerekli çalışmalar ilgili kurum/kuruluşlarla birlikte sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Küresel Çevre Fonu'ndan (GEF) sağlanan büyük ölçekli proje desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile işbirliği içerisinde “Kalıcı Organik Kirletici Stoklarının Bertarafı ve Kalıcı Organik Kirletici Salımlarının Azaltılması” projesi yürütülmektedir.

Söz konusu Proje’nin UNDP ile yürütülen “Mevcut KOK Stoklarının ve Atıklarının Ortadan Kaldırılması” bileşeni kapsamında,  Kocaeli İlinde bulunan, Merkim depolama alanında KOK içeren pestisitlerin ve ilgili atıkların ortadan kaldırılması için detaylı bir değerlendirme çalışması yürütülmektedir.

Bu kapsamda yüklenici firma tarafından hazırlanan “Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Taslak Raporu” aşağıda verilen linkte Türkçe ve İngilizce dillerinde görüşünüze sunulmuştur.

Rapor hakkındaki görüşlerinizi tercihen İngilizce dilinde 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar leyla.cavus@undp.org adresine iletmeniz ilgili raporun sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması açısından önem arz etmektedir.

Link 1: ÇSED Taslak Raporu (TR) – Görüş Formu (TR)

Link 2: ÇSED Taslak Raporu (ENG) – Görüş Formu (ENG)