Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlayacak olan 2. Aşama kıyı tesisleri listesi açıklanmıştır.

22 Kasım 2013

11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile tanımlanan kıyı tesislerine kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında öncelikle kıyı tesisi acil müdahale planı hazırlaması gereken 231 tane kıyı tesisi belirlenmiş olup; bu kıyı tesislerinin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuş ve 224 kıyı tesisinin acil müdahale planı onaylanmıştır. Planların tamamlanması ve güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Bununla birlikte, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlaması gereken ve ilk aşama kıyı tesisi listesinde yer almayan yük elleçlemesi yapan kamu ve belediyelere ait limanlar, kabotaj hattı dışında yer alan yolcu iskeleleri ve kuruvaziyer limanları ile daha sonra faaliyete geçmiş ancak planı bulunmayan kıyı tesislerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, ekte yer alan tesislerin risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlatmak üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum/kuruluşlarla yapmış oldukları sözleşme örnekleri ile iş termin planlarını en geç 15 Aralık 2013 tarihine kadar Bakanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Resmi yazı için tıklayınız.

Kıyı tesisleri listesi için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır