Katı Atıkların Toplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı
05 Eylül 2012

Sürdürülebilir bir entegre atık yönetim sisteminin sağlanması, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklar ile karışmadan ikili toplama sistemi ile kaynağında ayrı toplanması ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak geri kazanımının sağlanması amacıyla Katı Atıkların Toplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Bakanlığımızca hazırlanmış olup, kurum görüşlerine açılmıştır. Taslak için tıklayınız.