Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı Görüşe Açılmıştır.
09 Mayıs 2014

Gemi söküm bölgesinde çalışmalar esnasında yaşanabilecek her türlü riskli durumun titizlikle ele alınabilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliği ve 2009 yılında imzalanan Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Uyumlu Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi esas alınarak “Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.  

Taslak Tebliğ sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 15 Haziran 2014’tür. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin oguzhan.akinc@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir. 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.