Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Kapanış Toplantısı İzmir'de gerçekleştirilmiştir.
05 Ekim 2017

Bakanlığımızın koordinasyonunda Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte yürütülen Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Kapanış Toplantısı 02 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Proje ile Gediz Havzası’nda oluşan ve oluşması beklenen arıtma çamuru miktarı tespit edilmiş, arıtma tesisleri tasarımı aşamasında arıtma çamuru miktarını azaltıcı prosesler seçilmiş ve arıtma çamurunun susuzlaştırılmasının prosese dâhil edilmesine yönelik planlama yapılmış, arıtma çamurunun işlenmesi, yeniden kullanımı/geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili sorunlar belirlenerek, havza için ekonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir bir arıtma çamuru yönetim sistemi oluşturulmuştur.

 

Kapanış toplantısı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erdal ÇELİK ve Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün açılış konuşmaları ile başlamıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, açılış konuşmasında Bakanlık olarak, çevresel sorunları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla çevre yönetimi konusunda ülkemizde birçok adımların atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini belirterek, Türkiye'nin tarım üretiminin yüzde 10'unu, sanayi üretiminin ise yüzde 15'ini karşılayan Gediz Havzası'nın öncelikli havzalar arasında yer aldığını vurgulayarak Gediz Nehri havzasında kirliliğin önlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planının hayata geçirildiğini kaydetti.

 

Sayın ÖZTÜRK ayrıca Gediz Havzası’nda kirliliğin önlemesi için yapılan atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının yönetimi konusunda sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi ile havzada oluşan arıtma çamurlarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin mevcut durum, kısa, orta ve uzun dönemlerine yönelik arıtma çamurlarının yönetim planlarının hazırlandığını belirterek sözlerine son verdi.

 

Kapanış toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi ve Proje koordinatörü Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ’nin proje kapsamında yapılan çalışmaları özetleyen sunumu ile son bulmuştur.