F-gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.
25 Eylül 2017

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme IPA I Projesinin dört ayağından biri olan F-gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Projesi’nin açılış toplantısı 21 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da Point Hotelde gerçekleştirilmiştir.

Açılış Toplantısı; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin DÖKMECİ’nin açılış konuşması ile başladı. Sayın Dökmeci ozon tabakasının incelmesi ve iklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel ölçekli çevre sorunları olduğunun altını çizerek ülkemizin Dünya ülkelerinin çabalarına ortak olmaya devam edeceğini belirtmiştir. Bu Proje ile Florlu Sera Gazlarına ilişkin Avrupa Birliği Mevzuatının ülkemiz koşullarına uygun olarak uyumlaştırılması gerçekleştirileceğini belirten Sebahattin Dökmeci; konu ile ilgili kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirileceğinin haberini vermiştir.

Açılış daha sonra Ozon Tabakasının Korunması Şubesinin “OTİM ve F Gazları Politikalarında Mevcut Durumsunumu ve Proje UzmanlarınınAB F-Gazları Mevzuatı (EU) 517/2014: güncel ve önemli gelişmeler” sunumları ile devam etmiştir.

Proje ekibinin proje aktivitelerini tanıtımının ardından öğleden sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sektör ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte “F-Gaz Mevzuatına İlişkin İhtiyaçlar ve Mevcut Kapasite” konulu panel İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Mehrali ECER’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelde ilgili sektörün uyumlaştırılması planlanan F-gaz mevzuatına ilişkin görüşleri alınmıştır.

Açılış toplantısı; Florlu Sera Gazlarının azaltımı ve alternatiflerine geçiş için kamu ve sektör temsilcileri ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak verimli çalışmalar yapılması dilekleri ile sonlanmıştır.