Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi" Kapanış Toplantısı ile ETS Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
23 Aralık 2016

2016 yılında, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılım ve katkıları ile yoğun bir çalıştay ve raporlama sürecinin ardından “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni tamamlanmıştır. PMR Türkiye kapsamında uygulanan bileşenle; ETS’nin tasarım unsurları, Türkiye için ETS senaryoları, politika etkileşimi, gerekli olan yasal ve teknik altyapı hakkında kapasite gelişimi sağlanmış; ülkemiz için “ETS Uygulama Yol Haritası” ile özel sektöre yönelik “ETS Hazırlık Kılavuzu” hazırlanmıştır.

Toplantı açılışında Bakanlığımız, PMR ve benzeri projelerin, Niyet Edilen Ulusal Katkı’nın (NDC) eylem planına dökülmesinde büyük fayda sağlayacağını belirtmiş; özellikle dünyada giderek yaygınlaşan karbon fiyatlandırma mekanizmaları hakkında kapasite gelişiminin önemini vurgulamıştır. İlginin yoğun olduğu toplantıda, Türk ve yabancı uzmanlar tarafından çalışmanın sonuçları katılımcılarla paylaşılmıştır.

Toplantının ikinci günü ise, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Karbon Hareketi Ortaklığı (ICAP), Vivid Economics’den uzmanlar, AB ve diğer ülkelerde uygulanan emisyon ticaret sistemlerinin nasıl kurgulandıkları, yaşanan zorluklar, edinilen dersler ve Türkiye için önerilerin yanı sıra; karbon kaçağı konusunda deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca, ülkemizde uygulanması durumunda, ETS’den etkilenebilecek tesislere yol gösterici olması açısından da Avrupa’da faaliyet gösteren elektrik, çimento ve demir-çelik sektörlerinden temsilciler kendi sektörlerinde ETS’ye uyum çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Toplantıda, ayrıca, Dünya Bankası Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Sekreteryası ve ICAP’in ortak olarak hazırlayıp yayımladıkları “Uygulamada Emisyon Ticareti: Tasarım ve Uygulama El Kitapçığı”nın Türkçe lansmanı da yapılmış ve katılımcılarla paylaşılmıştır. ETS hakkında bir başucu kitabı olma özelliği gösteren rapor ETS’nin tasarlanması ve uygulanması hakkında hemen hemen tüm sorulara cevap verebilecek nitelikte olup ve ülke örnekleri ile zengin bir içerik sunmaktadır. 

Çeviri çalışmaları devam eden “Türkiye için ETS Uygulama Yol Haritası” ve  “Özel Sektör için ETS Hazırlık Kılavuzu”’nun Türkçe versiyonları Şubat 2017 ‘de proje web sitesinde yayımlanacaktır.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Raporların İngilizce versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.

“Uygulamada Emisyon Ticareti: Tasarım ve Uygulama El Kitapçığı”nın Türkçe versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.