Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi Kapanış Çalıştayı Gerçekleştirildi
23 Kasım 2016

Ülkemizin üç tarafını çevreleyen denizlerimiz ulaşım, balıkçılık, turizm aktiviteleri gibi pek çok amaca hizmet etmekte olup, sosyo ekonomik açıdan çok büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte kıyı bölgelerinde artan nüfus, sanayileşme, aşırı avlanma ve denizcilik faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan deniz kirliliği ve deniz ekosistemlerinin tahribatı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli gündem maddelerimizden birisidir.

Bakanlığımız diğer ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar ile birlikte yoğun bir şekilde denizlerimizin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

 Bilindiği üzere liman, marina ve dere ağızları gibi deniz ve kıyı alanlarında zaman içerisinde biriken sediment tabakasının temizlenmesi amacıyla dip tarama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu işlem kıyı faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi açısından zorunlu bir faaliyet olmakla birlikte deniz dibinden taranan bu malzemenin uygun deniz ortamına boşaltılması veya karada faydalı kullanımının bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla sağlanması gerekmektedir.  

Bu bağlamda, dip taraması ve boşaltım faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla çevresel yönetiminin sağlanması amacıyla Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi (1007 TÜBİTAK KAMAG)  gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımızın yararlanıcı kurum olduğu proje 2013 yılında başlamış olup, 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır. Proje kapsamında elde edilen sonuçların akademisyenler, ilgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da Kapanış Çalıştayı yapılmıştır. 

Proje kapsamında;

- AB kriterleri dikkate alınarak  ülkemiz şartlarına uygun boşaltım ve bertaraf kriterleri,

-  Denizlerimize uygun boşaltım alanları,

-  Çevresel etkilerinin izlenmesine yönelik stratejiler,

- Tarama malzemesinin faydalı kullanımına ilişkin alternatifler belirlenmiştir.  

Bununla birlikte, proje çıktılarından faydalanarak dip taraması ve boşaltım faaliyetlerinin çevresel yönetiminin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca mevzuat çalışması devam etmekte olup kurum görüşlerine açılarak yayımlanması planlanmaktadır.