ÇEVRESEL KALİTE STANDARTLARI BAZLI DEŞARJ STANDARTLARINA GEÇİŞ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ÇEVRESEL KALİTE STANDARTLARI BAZLI DEŞARJ STANDARTLARINA GEÇİŞ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
25 Nisan 2018

Bakanlığımızın koordinasyonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile birlikte yürütülen Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde Grand Ankara Otel’de Çevresel Kalite Standartları Bazlı Deşarj Standartlarına Geçiş Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ ve ODTÜ Çevre Müdendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ülkü YETİŞ tarafından yapılan konuşmalarla açılışı yapılan çalıştayda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve sanayi sektörü temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu hazır bulunmuştur.

Sn. AKDENİZ konuşmasında, Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi ile su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ve noktasal atıksu deşarjlarının AB Mevzuatı ile uyumlu bir biçimde kontrolünün sağlanması amacıyla yeni bir yaklaşım getirileceğini, alıcı ortam su kalitesinin gerektirdiği deşarj standartlarının uygulanmasına geçişin hazırlıklarının yapılacağını ve böylelikle ülkemizde tüm alıcı su ortamlarında kirliliğin en aza indirilmesine katkı sağlanmış olacağını belirtmiştir.

Yapılan konuşmaların ardından ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ülkü Yetiş tarafından alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesine yönelik AB mevzuatı, proje kapsamında yapılan işler ve hedeflenen sonuçları içeren bir sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayda gerçekleştirilen oturumlarda, Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirlenme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında alıcı ortam bazlı deşarj standartlarına geçiş için önerilen uygulama planı, planın teknik, idari ve mali zorlukları tartışılmıştır. Çalıştay oturumlarında çalışma grupları tarafından gerçekleştirilen tartışmalar sonrasında, grup değerlendirmeleri grup temsilcilerinin sunumuyla devam etmiştir. Çalıştay programı, yapılan genel değerlendirme ile son bulmuştur.