Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır.
11 Ağustos 2014

Bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların; çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek atık miktarının azaltılmasına, maddesel veya enerji geri kazanımına yönelik kurulan tesislerin teknik kriterlerinin belirlenmesine ve maddesel geri kazanım tesislerinden geri kazanım sonucunda elde edilen ürünlerin kalite kriterlerine ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Taslak Tebliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 12 Eylül 2014'tür. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin demet.erdogan@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.