Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Bisiklet Yolu

 

Bisiklet Yolu Projeleri, 03.11.2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Åžehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre BakanlıÄ?ımız Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄ?ü tarafından deÄ?erlendirilecektir. Bu kapsamda bisiklet yolu projelerine iliÅ?kin ayrıntılı bilgi Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄ?ü’nden alınabilir.

http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=20615”