AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE ENTEGRE UYUM STRATEJİSİNİN GÜNCELLENMESİ PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI 15 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILDI.
16 Ağustos 2017

Bakanlığımız koordinasyonunda; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından tamamlanmış olan “Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi’nin (UÇES) Güncellenmesi Projesi’nin Kapanış Toplantısı 15.08.2017 tarihinde Ankara’da Wyndam Otel’de ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler ve  İl Müdürlüklerinin katılımlarıyla düzenlenmiştir.

Kapanış toplantısı;  TÜBİTAK Başkan Yardımcısı, Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Orkun HASEKİOĞLU ve Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Mustafa ÖZTÜRK konuşmasında; Avrupa Birliği Mevzuatı içinde çevre başlığının; pek çok kurum ve kuruluşu ilgilendiren, kapsamı ve yüksek uyum maliyetleri sebebiyle oldukça zorlayıcı bir sektör olduğundan, Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına uyumun; kamu kurum kuruluşları ile özel sektör için önemli yatırımlarda bulunulmasını da beraberinde gerektirdiğini ifade etmiş, 2007 yılında hazırlanmış olan UÇES Belgesinin 2007 yılından bu yana faydalı ve yol gösterici bir doküman olduğunu vurgulamıştır.

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK konuşmalarının devamında, Proje kapsamında; Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) Belgesi ile; 2007 - 2016 Dönemi için; mevzuat uyumu ve yatırımların gerçekleşme durumlarının değerlendirildiğini, 2016 - 2023 Dönemi için ise; mevzuat uyumu ve yatırımların güncellenerek,  yapılacak güncellemelerin takip edilmesine ilişkin bir izleme ve değerlendirme yöntemi oluşturulduğunu ifade etmiştir.

Sayın ÖZTÜRK ayrıca, UÇES Belgesi ile 2007-2016 yılları arasında çevre sektöründe yaklaşık 28 milyar avro yatırım yapıldığını ve bu şekilde 2007 yılında hazırlanan UÇES’de ortaya konulan harcamaların %97 oranında gerçekleştirildiğini, önümüzdeki 2016-2023 dönemi için ise bu miktarın yaklaşık 60.3 milyar olmasının beklendiğini belirtmiştir.

Kapanış toplantısı, TUBİTAK Proje Koordinatörü Dr. İpek ERZİ’nin proje kapsamında yapılmış olan çalışmaları ve proje çıktılarını özetleyen sunumu ile son bulmuştur.