ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR
18 Nisan 2017

     20.06.2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği ile atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması, atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin teknik, idari ve uyulması gereken genel kurallar ile atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılacak atıklara ilişkin esaslar belirlenmiştir.

    Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların aşılması ve yürürlüğe giren diğer atık mevzuatı ile uyumun artırılması amacıyla Tebliğ metninde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.        

     Bununla birlikte, beraber yakma tesislerinde atıkların yakılmasına yönelik getirilen %40 şartı 2000/76/EC sayılı Atık Yakma Direktifi ile uyumlu olarak sadece tehlikeli atıklar için olacak şekilde değiştirilerek atıkların çimento fabrikalarında enerji geri kazanımı amacıyla değerlendirilebilmesi yönünde büyük bir adım atılmıştır.

       Yapılan değişiklikler 13/04/2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

TEBLİĞ METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.