Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviği Ödemeleri
07 Mart 2012
“Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında 2011 yılı içerisinde atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlığımızca geri ödemesi imkanından faydalanmak için son başvuru süresi Nisan 2012 sonu olup, geri ödeme belgesi almış tesisler ile geri ödeme belgesi alacak tesislerin bu süre sonuna kadar evraklarını tamamlayarak valiliklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.