Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.
07 Nisan 2017

Ülkemizde atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini, özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında emisyonlar sonucu oluşan kirliliği ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmak amacıyla Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükte olduğu 6 seneyi aşkın süre zarfında atıkların yakılması ve beraber yakılması konusunda teknik şartlar Yönetmeliğe göre sağlanmış olup uygulama süresi içerisinde karşılaşılan sorunların çözülebilmesi amacıyla Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Bununla birlikte, beraber yakma tesislerinde atıkların yakılmasına yönelik getirilen %40 şartı 2000/76/EC sayılı Atık Yakma Direktifi ile uyumlu şekilde sadece tehlikeli atıklar için olacak şekilde değiştirilerek atıkların çimento fabrikalarında enerji geri kazanımı amacıyla değerlendirilebilmesi yönünde büyük bir adım atılmıştır.

İlave olarak, tek tür atık yakan tesisler ile atık kodu ilave edecek olan tesislerin tekrardan çok uzun süreli deneme yakmaları yapmasına gerek kalmadan daha kısa süre içerisinde ölçümlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde mevzuat değişikliği yapılmıştır.

Ayrıca, atık sektörünün dinamik yapısı kapsamında gelişen teknoloji ve sektör şartları çerçevesinde güncellenen atık mevzuatına uyum amacıyla Yönetmelik metninde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler 07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.