Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır
01 Ocak 1900

         Farklı mevzuata tabi atık türlerinin taşınmasına ilişkin esasların belirlendiği Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin, diğer atık mevzuatı kapsamında gerekli atıfların yapılabilmesi ve taşımaya ilişkin atık yönetiminin diğer kurum mevzuatlarıyla dengeli olarak yürütülebilmesi  amacıyla,  Yönetmelik  olarak  yeniden  yayımlanması  öngörülmüş  olup,  bu süreçte  uygulamadan  kaynaklı  diğer  gereklilikler  ve  bağlı  mevzuat güncellemeleri  de Yönetmelik Taslağına eklenmiştir.         

        Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Yönetmelik Taslağına Bakanlığımız internet adresinde  (www.csb.gov.tr/gm/cygm/)  sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 20 Ocak 2017’dır. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin nihal.yogurtcuoglu@csb.gov.tr adresine Word Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.