Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır
01 Ocak 1900

        Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin, atıkların nihai bertaraf yöntemi olan düzenli depolama yöntemindeki genel esaslarının belirlendiği 99/31/EC sayılı Düzenli Depolama Direktifi ile yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacı başta olmak üzere hali hazırda uygulanmakta olan düzenli depolama tesisi uygulama projelerinin hazırlanması ve tesislerin inşaat kontrolüne, tesislere atık kabulü işlemlerine ve tesislerin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve izleme süreçlerine ilişkin çalışmaların veriminin ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak için “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

        Taslak Yönetmelik sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 09 Ocak 2017’dir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin belediyeatiklari@csb.gov.tr adresine Word Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.