Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır

01 Mart 2016

2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile hem atık yönetiminde güncel uygulamalara uyum sağlanmış hem de Avrupa Birliği’nin 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifi hükümleri uyumlaştırılmıştır. Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten sonra Avrupa Birliği tarafından Atık Listesinde yapılan değişikliğin yansıtılması ve uygulamada özellikle geçici depolama, yan ürün, ithalat işlemlerinde karşılaşılan sorunların aşılması ve yürürlüğe giren diğer atık mevzuatı ile uyumun artırılması amacıyla Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuş olup bu çerçevede “Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

 Taslak Tebliğ sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 01 Nisan 2016’dır. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin oguzhan.akinc@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine Word Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

Taslak Metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır