Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı görüşe açılmıştır
28 Mart 2013

Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin atık yönetiminin genel esaslarının belirlendiği Atık Çerçeve Direktifinde yapılan güncelleme çalışmaları neticesinde 2008/98/EC sayılı yeni direktif atık yönetiminde güncel uygulamalara yönelik düzenlemeleri de içerecek şekilde hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır. Bununla birlikte, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan Atık Yönetimine ilişkin mevzuatta yer alan kavramların ortak bir yapı altında toplanması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve atık yönetiminde güncel uygulamaları ile 2008/98/EC direktifine uyum sağlanabilmesi amacıyla “Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 29 Nisan 2013’tür. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin oguzhan.akinc@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve resmi yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.