Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı (2014) Görüşe Açılmıştır.
14 Nisan 2014

Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin atık yönetiminin genel esaslarının belirlendiği Atık Çerçeve Direktifinde yapılan güncelleme çalışmaları neticesinde 2008/98/EC sayılı yeni direktif atık yönetiminde güncel uygulamalara yönelik düzenlemeleri de içerecek şekilde hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır. Bu çerçevede, atık yönetimi güncel uygulamaları ile 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifine uyum sağlanabilmesi amacıyla “Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.  

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 15 Mayıs 2014’tür. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin oguzhan.akinc@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.