Atıkların ihracat, ithalat, transit başvuru ve izin işlemleri, protokol gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız. 

Düzenli Depolama Tesisi Proje Onayları Bakanlığımız 2014/13 Sayılı Genelgesine göre yapılmaktadır.
Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına ilişkin Genelge 2014/13 sayılı genelge için tıklayınız.