Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

"Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" Görüşe Açılmıştır.

11 Mayıs 2016

           Bilindiği üzere, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ile pil ve akümülatörlerin üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine, ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına, ara depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

            Piller ve akümülatörlere ilişkin olarak Avrupa Birliği’nin  2006/66/EC sayılı Direktifi ile uyum sağlanabilmesi ayrıca atık pil ve akümülatörlerin yönetimi ve toplanmasının daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmış olup, Bakanlığımız internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayımlanmaktadır. 

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin 03 Haziran 2016 tarihine kadar meltem.boluk@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır