Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı Görüşe Açılmıştır
10 Temmuz 2014

Sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanması, oluşan geri kazanılabilir atıkların diğer atıklar ile karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanarak getirildiği atık getirme merkezlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla “Atık Getirme Merkezi Tebliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

 

Taslak Tebliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 08 Ağustos 2014'tür. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin demet.erdogan@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

 

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.