Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştır.
23 Mart 2016

Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği'nin ambalaj atıklarının yönetimindeki genel esaslarının belirlendiği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına İlişkin 94/62/EC sayılı Direktifi ile bu direktifteki revizyonlara ve yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacı başta olmak üzere hali hazırda uygulanmakta olan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının veriminin ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak için "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" Bakanlığımızca hazırlanmış olup, Mevzuat bölümünde kurum görüşlerine açılmıştır. Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve öneriler 10.04.2016 tarihine kadar görüş bildirme formuna işlenerek ecihan.kavlak@csb.gov.tr e-posta adresine ve resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilebilir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı ve görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız.