Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ Taslağı Görüşe Açılmıştır.
21 Ocak 2015
Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak yönetilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuata göre çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle birincil ve ikincil alüminyum ısıl metalürjisinden kaynaklanan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve atık yönetimi hiyerarşisine uygun şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla “Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.
 
Taslak Tebliğ sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 23 Şubat 2015’tir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen Görüş Formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin oguzhan.akinc@csb.gov.tr adresine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.
 
 
Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.
Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.