ALIŞVERİŞ POŞETLERİNE İLİŞKİN OLARAK SON GÜNLERDE BASINA YANSIYAN HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
31 Mart 2017

 Kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetlerinin hızlı bir şekilde çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde arttırması ve mevcut geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle atık yönetimi hiyerarşisinde ilk sırada yer alan “önleme” prensibi kapsamında birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de plastik poşetlerin gereksiz kullanımın engellenmesi için bir takım önlemlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 Bakanlığımızca plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına ilişkin planlanan düzenleme, 2015/720 sayılı Hafif Plastik Taşıma Torbalarının Tüketiminin Azaltılmasına ilişkin AB Direktifine uyum kapsamında revize edilmekte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağında ele alınmıştır. 

 Hazırlanan Taslak Yönetmelik doğrultusunda alışveriş poşetlerinin tamamen yasaklanması söz konusu olmayıp, evsel atıklar içerisinde yaklaşık % 10 oranında bir miktar oluşturan poşetlerin gereksiz kullanımının engellenerek atık oluşumunun önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Ülkemizde halihazırda bazı satış noktalarında uygulanan plastik alışveriş poşetlerinin satış noktasında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu mevzuat halen taslak aşamada olup kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmıştır. Taslak mevzuat çalışması ilgili tüm tarafların görüşleriyle şekillenecektir.