Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.
21 Kasım 2016


Bakanlığımızın koordinasyonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile birlikte yürütülen Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 17 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da Anadolu Downtown Otel’de Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 07.10.2016 tarihinde Bakanlığımız ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile başlayan “Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Su Çerçeve Direktifinin ana amacı da olan su kaynaklarında iyi su kalitesine ulaşılması, tüm havzalarda ya da su kütlelerinde Ülkemiz koşullarında uygulanabilecek bir yöntemin geliştirilmesi, Ülkemizdeki tüm alıcı su ortamlarında oluşabilecek kirliliğin önlenmesi ve gerçekçi değerlerin saptanması hedeflenmektedir.

 Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet ZEYREK tarafından yapılan konuşmalarla başlayan Açılış Toplantısı’nda kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve ilgili sanayi sektörü temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu hazır bulunmuştur.

 Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK konuşmasında, bulunduğumuz yüzyılın birçok teknolojik imkânı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da ortak malımız olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkânsız olan değerleri de alıp götürdüğü ve Bakanlığımız vizyonu olan “Yaşanabilir Çevre”yi esas alan tema özelinde uzun vadeli stratejiler ve planlamalar yapılması gerektiğinin önemini vurgulamıştır.  Müsteşarımız ayrıca, gerek kentsel, gerekse endüstriyel atıksu kaynakları için alıcı ortam kalite kriterlerini baz alan deşarj standartlarının/limitlerinin belirlenmesi ve Ülkemiz koşullarına uygun olarak geliştirilmesini , bu kapsamda Bakanlık olarak Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi”nin ODTÜ ile yapılan Protokol ile başlatıldığını ve Proje ile alıcı ortam kalite kriterlerini baz alan deşarj standartlarının/ limitlerinin belirlenmesi için yöntem geliştirileceğini, bu yönde kurumsal kapasitenin güçlendirileceğini ve Yeşilırmak Havzası ve Nilüfer Alt Havzasında, alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının/ limitlerinin belirleneceğini ifade etmişlerdir.

 Açılış konuşmaları sonrasında Proje yürütücüsü Sayın Prof. Dr. Ülkü YETİŞ tarafından Projenin tanıtımını içeren sunum gerçekleştirilmiş olup, Proje ile Avrupa Birliği Mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde, Çevresel Kalite Standartlarını (ÇKS) baz alan deşarj standartlarının / deşarj limitlerinin Ülkemiz özelinde belirlenmesi, bu yaklaşımın Ülkemizde uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunların analiz edilmesi ve bu kapsamda bir yöntem geliştirilerek kısa, orta ve uzun dönemde ÇKS bazlı deşarj standardı/limiti uygulamasına ilişkin strateji geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir