AEEE Tebliğ Taslağı görüşe açıldı
26 Şubat 2013

Atık elektrikli ve elektronik eşyaların üretici sorumluluğu kapsamında yönetiminin sağlanması için üreticiler tarafından oluşturulacak yetkilendirilmiş kuruluşlar ve koordinasyon merkezinin oluşturulması, yetkilendirilmesi, denetim ve işleyişiyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Koordinasyon Merkezinin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ Taslağı" Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve öneriler ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmesi suretiyle en geç 25/3/2013 tarihine kadar Bakanlığımıza resmi yazı ile ve aynı zamanda elektronik ortamda hasan.onel@csb.gov.tr ve ozge.tumoz@csb.gov.tr adreslerine gönderilebilir.

Taslağa ulaşmak için tıklayınız.