8-10 Mayıs 2017 tarihlerinde 1.Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı düzenlenecektir.
28 Mart 2017

Hava kalitesi yönetiminde; son yıllarda bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımıyla birlikte; kirliliğin kaynağının illere özgü koşullarla değerlendirilerek tespit edilmesi, kaynakta kirlilik kontrolünün daha etkin sağlanabilmesi, kirlilik kaynağı türlerine yönelik emisyon yönetim stratejilerinin işbirliği ve koordinasyon içinde geliştirilerek uygulanması konularının önemi artmaktadır. Bu çerçevede, hava kalitesi yönetimine ilişkin mevcut faaliyetlerin değerlendirilmesi, bu faaliyetlerin daha verimli şekilde nasıl geliştirilebileceği ve ilgili paydaşlar ile bu konuların tartışılacağı bir platformda bir yol haritasının oluşturulması önem kazanmıştır.

 Bu itibarla; Bakanlığımız öncülüğünde hava kalitesi yönetimine ilişkin mevcut durum ve yaşanan sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi, yürütülen araştırmaların çeşitlendirilmesi, uygulamaları/araştırmaları yönlendirecek ve destekleyecek kararların alınması ve tüm ilgili paydaşlarla sektördeki yeniliklerin değerlendirilmesi amacıyla; 8-9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da “1.Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı” düzenlenecektir.

 Katılımın kontenjanlarla sınırlı olacağı Çalıştay ile hava kalitesi yönetimine ilişkin çalışmalarda paydaş olan kurum/kuruluş ve üniversitelerimizin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.