Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

28 kıyı ilinde görev yapan İl Müdürlerine acil müdahale eğitimi veriliyor

17 Aralik 2013

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine karşı hazırlıklı olmak üzere kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

“5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde kazalara karşı hazırlıklı olma çalışmaları kapsamında hazırlanan 1 ulusal ve 6 bölgesel acil müdahale planı 08.02.2012 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Planlar, müdahale faaliyetleri kapsamında, teşkilatlanmayı, yetki görev ve sorumlulukları, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini, yapılacak işlemleri, hazırlıklı olma, müdahale imkan ve kabiliyetleri içeriyor. Böylelikle acil müdahale sisteminin çerçevesi çizilmiş oluyor. 

Bakanlık, planlarla kendisine verilen görevleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için planlarda yönetim gruplarında yer alan ve aktif olarak görev alacak olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlerine, Ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ve ulusal mevzuatın gereklerini yerine getirmek üzere acil müdahale eğitimi aldırıyor. Eğitim Antalya’da 16 Kasım 2013 tarihinde başladı ve beş gün boyunca devam edecek.

Eğitimin açılışı Genel Müdür Vekili Muhammet Ecel tarafından yapıldı. Sayın Genel Müdür açılış konuşmasında, ülkemiz denizlerinin verimliliğine, stratejik konumunu nedeniyle yoğun trafik baskısı ve risk altında bulunduğuna dikkat çekerek, planlamanın ve planların uygulanmasının önemine dikkat çekti. 

Eğitime 28 kıyı ilinde görev alan İl Müdürlerinin yanı sıra Çevre Yönetimi Şube Müdürleri,  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri de katılıyor.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır