18. OZON PANELİ VE OZON TABAKASININ KORUNMASI ETKİNLİĞİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
12 Aralık 2017

 Ülkemizin 19 Aralık 1991 tarihinde taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal, uluslararası çalışmaların izlenmesi ve koordinasyonu çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımızca Ozon Tabakasını İncelten Maddelere ilişkin ulusal çalışmalar kapsamında Son Kullanıcı eğitimleri Anadolu ve Avrupa yakasında 5-6 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlendi.

Söz konusu eğitim kapsamında Ozon Tabakasının Korunmasına ilişkin ülkemizdeki mevzuat, Ozon Tabakasını İncelten Maddeler  (OTİM) Takip Programı, son kullanıcıların yasal sorumlulukları, denetim ve cezai yaptırımlara ilişkin bilgiler verildi. Bahse konu eğitime ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektöründen yoğun ilgi gösterilerek yüksek katılım sağlandı.

OTİM’lere ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen eğitimlere, 7 Aralık 2017 tarihinde “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri OTİM Eğitimi” ile devam edildi.

Ülkemizde üretimi olmayan, iklimlendirme soğutma ve yalıtım (köpük) sektöründe kullanımı ithalata dayalı olan, kullanımı sonlandırılan ve kısıtlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) ülkeye girişlerinde ve piyasaya arzı ve kullanımında gerçekleştirilecek kontroller önem arz etmektedir. Bu kapsamda ozon tabakasını incelten maddeleri ithal eden, dağıtımını yapan ve kullanan firmaların denetlenmesi elzem hale gelmiştir.

Bahse konu eğitimde mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilerin yanı sıra, daha önce eğitim programına katılmış 12 il müdürlüğü temsilcilerinden denetim deneyimlerinin paylaşılmasına yönelik sunumlar da gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 32 İl Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirilen OTİM eğitimlerinin 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak tamamlanması hedeflenmektedir.

1995 yılından bu yana düzenlenen Ozon Panelinin 18’incisi 8 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Montreal Protokolü yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ülkemizin ulusal ozon politikası ve mevzuatı Bakanlığımızca her yıl düzenlenmekte olan Ozon Paneli ile yön kazanmaktadır. Bu sene düzenlenen Ozon Paneli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilgili sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin kullanımının sonlandırılmasına yönelik olarak 1994 yılından bu yana soğutma, yalıtım, tarım, yangın söndürme sektöründe Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) sonlandırılması ve alternatiflerine geçiş projeleri de yürütülmektedir.

Ozon Paneli; Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Muhammet ECEL’in ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Türkiye Temsilcisi ve Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü Süleyman YILMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Sayın Muhammet ECEL konuşmasında;  Montreal Protokolü kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmaların Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştiğini,  ülkemizin Montreal Protokolü çerçevesinde başarılı ülkeler arasında yer aldığını, ilgili kurum, kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri ile Bakanlığımızın geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak verimli çalışmalar yapmak isteğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarını müteakip Bakanlığımız personeli; Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Faaliyetler, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Mevzuat, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Taslak Yönetmelik, Kigali Değişikliği konulu sunumlar gerçekleştirildi. Bununla beraber, F-gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Projesi ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Bakanlığımızca bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve yayımlanması planlanan mevzuata ilişkin olarak sektörün bilgilenmesi sağlanarak, “Mevzuata İlişkin İhtiyaçlar ve Görüş Alışverişi” Paydaş Paneli ile ilgili sektör katılımcılar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin sorularının cevaplanması ve karşılıklı fikir alışverişi ile verimli bir şekilde son buldu.

9 Aralık 2017 tarihinde de Şeyh Zayed Bahçelievler Çocuk Yuvası öğrencilerinin katılımı ile Ozon Tabakasının Korunması Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Bakanlığımızca ozon tabakasının tanıtımı ve korunması için yapılması gerekenler üzerine sunum gerçekleştirilmiş olup, insan sağlığı için ne kadar önemli olduğuna değinilerek, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için neler yapılması gerektiği vurgulandı. Ardından Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanmış olan Ozzy Ozone çizgi film gösterimi gerçekleştirilerek, katılım sağlayan 160 öğrenciye hediyeleri  (mp3 çalar ve oyunlar) dağıtıldı.