17. Ozon Paneli gerçekleştirildi.
14 Aralık 2016

1995 yılından bu yana düzenlenen Ozon Panelinin 17 ncisi 13 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da Steıgenberger Otelinde gerçekleştirildi.

Montreal Protokolü yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ülkemizin ulusal ozon politikası ve mevzuatı, Bakanlığımızca her yıl düzenlenmekte olan Ozon Paneli ile yön kazanmaktadır.  17. Ozon Paneli; ilgili sektör temsilcileri, bu konuda yoğun faaliyet gösteren firmaların yoğun olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Gümrük Müdürlükleri personeli ve ilgili Bakanlıklardan katılan temsilcilerden oluşan yaklaşık 50 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Ozon Paneli; Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Muhammet ECEL’in açılış konuşmalarıyla başladı. Genel Müdürümüz konuşmasında aşağıdaki hususları vurgulamıştır.

“Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmaların başlangıcını oluşturan ve 197 ülkenin taraf olduğu Montreal Protokolü, bugüne kadar ulaşılan başarılı uluslararası çevre anlaşması olarak kabul edilmektedir.

Ülkemiz de Montreal Protokolünün uygulanmasında başarılı ülkeler arasında yerini almıştır.

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ülkemizde belirli bir takvim çerçevesinde azaltılarak, ithalat ve kullanımlarının sonlandırılması çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin sonlandırılmasına yönelik projeler Bakanlığımız koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü( UNIDO) ile birlikte yürütülmektedir.

Ülkemiz ozon tabakasının korunması için; ilgili tüm sektörlerin katkıları ile başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Ülkemizde üretimi yasak olan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatına yönelik sıkı kota önlemleri uygulanmaktadır.

2009 yılında 4800 ton olan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatına izin verilen miktar 2016 yılı için 400 tona indirilmiş olup 2017 yılında 300 tona indirilmesi planlanmaktadır.

Montreal Protokolünün uygulanmasında başarılı ülkeler arasında yer alan ülkemize Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 25 Mayıs 2016 tarihinde Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası verilmiştir.

Ülkemiz bu ödüle 2012 ve 2014 yıllarında da layık görülmüştür.

Bu başarı aynı zamanda küresel iklim değişikliği çalışmalarına da önemli katkılar sağlamaktadır.


Bugün burada düzenlediğimiz ozon panelinde; ilgili kurum, kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, geleceğe yönelik politika ve stratejileri tartışacağız.

Bu çerçevede karşılaşılan sorunların çözümü için sizlerin görüş ve önerileriniz bizim için önem taşımaktadır.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin azaltımı için geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak verimli çalışmalar yapmayı diliyorum.

Sözlerime son verirken; hepinize katılım sağladığınız için teşekkür ediyor, 17. Ozon Panelinin başarılı geçmesini temenni ediyorum.”

 

Açılış konuşmasının ardından; UNIDO Türkiye Temsilcisi ve  Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü Sayın Süleyman YILMAZ’ın konuşmalarını müteakip  Bakanlığımız uzmanlarınca; Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Faaliyetler/Projeler, OTİM Genelgesi ve 2017 yılı OTİM Kotaları, OTİM Denetimleri, OTİM Yönetmelik Revizyon Taslağı, Halon Kullanımı, Serbest Bölgelerde Kayıt ve İhracat, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı konulu sunumlar gerçekleştirildi.  Ayrıca, OTİM Takip Programına ilişkin bilgi verilerek OTİM Takip Programı kullanıcı soruları yanıtlandı.

Bakanlığımızca bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve yayımlanması planlanan mevzuata ilişkin olarak sektörün bilgilenmesinin sağlandığı Panel, ilgili sektör katılımcılar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile karşılıklı fikir alışverişleri ile verimli bir şekilde son buldu.